ANNOUNCEMENTS:

 

1. E fa'amanatu atu le tatou Family Nite i le Aso To'ona'i, Oketopa 25, 2014, i le itula e 3:00pm. O le fa'amopopoga fo'i lea o le tatou ILMC mo le masina o Oketopa 2014.

 

2. Ole a fa'ataunu'uina le tatou fonotaga fa'alemasina i le Aso Sa nei, Oketopa 26, 2014, pe a tu'ua le sauniga. E fa'amanatu atu i Aiga o lo'o feagai ma le masina nei i le tapenaina o le tatou fanua ma le malumalu tapua'i e manatua le tatou supo ae le'i amataina le fonotaga.

 

3. Ua o'o le fa'asologa ole tapenaina o le tatou falesa/fanua i aiga o Muasau ma Talima'o.

 

 

Week schedule:

 

Worship Services

Sundays 11:00 A.M.

7720 N. Leonard St.

Portland, OR  97203

 

Sunday School

9:00am - 10:30 am

 

Prayer Meeting

Wednesday, @ 7:00 pm

October 29, 2014

every other Wednesday

 

Choir Practice

Saturdays  - 11:00 am

 

Praise & Worship

Saturdays at 12:00 pm

 

Family Nite

October 25, 2014 @ 3:00pm

 

 

 

 

Mafutaga Tiakono - Deacon's Group

Deacon's thrive to fellowship with new church visitors to feel welcome. 

Officers:

 

Tiakono Ta'ita'i - Viti Atuaia

Failatusi/Teutupe - Beauty Porotesano

 

Afioga Tiakono ma Faletua:

Viti & Lily Atuaia

Beauty Porotesano

Bernie & Tomasina Porotesano

Tumu & Filifiliauro Lagai

Manuia & Emma Alo

Bennett & Fiamama Muasau